ชิงช้า VS-15159C

ชิงช้า VS-15159C
Size : 580*300*220 cm