ชิงช้า VS-15160B

ชิงช้า VS-15160B
Size : 500*300*200 cm