ชิงช้า VS-15160C

ชิงช้า VS-15160C
Size : 500*300*200 cm