ชั้นวางของ VS-15203D

ชั้นวางของ VS-15203D

Size : 130 x 30 x 42 cm