ชั้นวางของ VS-15203I

ชั้นวางของ VS-15203I

Size : 108 x 35 x 81 cm