ชั้นวางของ VS-15203J

ชั้นวางของ VS-15203J

Size : 108 x 35 x 81 cm