ชั้นวางของ VS-15203K

ชั้นวางของ VS-15203K

Size : 80 x 30 x 100 cm