ปีนป่าย VS-15168D

ปีนป่าย VS-15168D
Size : 300*300*150 cm