เครื่องเล่นสนาม

เครื่องเล่นสนาม

คุณลักษณะ

1.เครื่องเล่นเด็ก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี

2.เครื่องเล่นเด็ก  เสาหลักโครงสร้าง ผลิตจากเหล็กเสากล่องสี่เหลี่ยม 50x50 mm

ทาสีหรือพ่นสีฝุ่น

3.  แผ่นพื้นเครื่องเล่นเด็ก เชื่อมติดเสาเหล็ก มีความแข็งแรง

4. เครื่องเล่นเด็ก พลาสติก หลังคา สไลเดอร์ ผนังกันตก รูปแบบสร้างสรรค์  ฯลฯ  ผลิตจากพลาสติก LLDPE

5. การติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งภายในและ ภายนอกอาคารตลอดจนบนดาดฟ้าอาคารฯ หรือแบบฝังเสา เทคอนกรีต สาหรับพื้นที่ติดตั้งที่เป็นพื้นดิน ทราย หรือสนามหญ้า

6. เครื่องเล่นเด็ก รับประกัน เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง

****กรณีสินค้าหมดสต็อก ต้องสั่งจองสินค้าล่วงหน้า 30 วัน****

เสา 50x50 mm ขนาด 480*230*250 cm

สนใจสินค้ากรุณาติดต่อสอบถามราคา

โทรสายด่วน 084-6256501