เครื่องเล่นสนาม VS2-6061A

เครื่องเล่นสนาม  VS2-6061A